Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Särskilt EU-stöd för att hantera pandemins effekter

Projekt som vill arbeta med att hantera effekterna av coronapandemin kan från den 1 juli göra det med 75 procents finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak erbjuder i normala fall projekt en medfinansiering på 50 procent av kostnaderna. Från den 1 juli riktar EU-programmet ett särskilt stöd till projekt som vill hantera effekterna av coronapandemin genom samarbete över gränserna.

Projekt som söker stödet kommer att kunna få upp till 75 procent av sina kostnader betalda.

– Vi hoppas naturligtvis att detta ska vara ytterligare ett incitament för att söka projektstöd via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, säger programchef Magnus Schönning.

Beslutet har fattats av programmets Övervakningskommitté och kommer efter att en ny EU-förordning öppnat för den här typen av insats. EU-kommissionen måste formellt godkänna beslutet och besked väntas efter sommaren.

– För det här särskilda stödet erbjuder vi alla möjligheter som står till buds i vårt program. Det kan gå både till genomförandeprojekt och förprojekt, inom samtliga fyra insatsområden, samtliga delgeografier och med både EU-medel och norska IR-medel, säger Magnus Schönning.

Upp till 100 000 euro till förprojekt

En annan nyhet är att förprojekt nu kan få upp till 100 000 euro i stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och att projekten kan pågå 12 månader istället för 9.

Hitintills har förprojekt kunnat få upp till 50 000 euro i stöd. Beslutet att höja nivån har Övervakningskommittén fattat för att gå i linje med Europeiska kommissionens beslut om att projekt som får stöd med upp till 100 000 euro ska redovisas med en enklare modell och dessutom förbereda för en högre stödnivå under kommande programperiod 2021-2027.

Klara förutsättningar för nästa ansökningsrunda

Läs mer om övriga förutsättningar för kommande ansökningsomgång som öppnar den 10 augusti 2020.