Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Sex nya projekt får EU-stöd

Nu är det klart att sex nya projekt ska arbeta med samhällsutmaningar över gränserna med stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

- Vi är väldigt glada över att kunna välkomna sex nya projekt till oss, säger programchef Magnus Schönning.

Programmet investerar totalt 7,8 miljoner euro i de sex projekten som arbetar inom insatsområdena Innovation, Grön ekonomi och Transport, varav drygt 460 000 euro är norska, så kallade IR-medel.

Projekten utgår från samarbeten över de skandinaviska gränserna för att lösa samhällsutmaningar.

- Det är glädjande att projekten jobbar inom olika insatsområden. Det är bara inom Sysselsättning som vi inte får in något nytt projekt. Det insatsområdet var inte öppet för ansökningar under våren, förklarar Magnus Schönning.

Kortfattad information om respektive projekt finns nedan. Mer utförlig information kommer att läggas upp i projektbanken, efter sommaren.

Fakta om de nya projekten

Öresund Match

Insatsområde: Innovation

Beviljade medel: 952 896 euro (från Europeiska regionala utvecklingsfonden - ERUF).

Endast 10 procent av innovativa små och medelstora företag samarbetar med universitet och andra kunskapsinstitutioner i Öresundsregionen. Det vill projektet Öresund Match ändra på genom att granska 100 små och medelstora företag för att se vilket behov dessa har av samarbete och kunskap från olika kunskapsinstitutioner.

GREENBIZZ

Insatsområde: Grön ekonomi

Beviljade medel: 1 159 684 euro (ERUF) + 350 067 euro i norska IR-medel.

Användningen av grön energi ska öka med 10 procent hos nystartsföretag och små och medelstora företag i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Det är målet för projektet GREENBIZZ, som ska hjälpa företagen att upptäcka vilka delar av deras verksamhet som ger störst koldioxidavtryck.

Databaseret energistyring i offentlige bygninger

Insatsområde: Grön ekonomi

Beviljade medel: 2 021 372 euro (ERUF)

För att spara energi har energistyrning och renoveringar redan blivit gjorda i många offentliga och allmänna byggnader. Men användningen, kunskapen och förståelsen om energistyrningen är bristfällig och de förväntade besparingarna uppnås inte. Målet med Databaseret energistyring i offentlige bygninger är att ändra på detta.

Fællesnordisk sekretariat for elektriske vare- og godstransport

Insatsområde: Transport

Beviljade medel: 131 881 euro (ERUF)

Målet är att 40 företag eller kommuner ska delta i ett nätverk för rådgivning och utbyte av erfarenheter. På så vis vill Fællesnordisk sekretariat for elektriske vare- og godstransport bidra till fler transporter med eldrivna varu- och lastbilar i Öresund, Kattegatt och Skagerrak. 

Mobilitet på tvärs

Insatsområde: Transport

Beviljade medel: 1 354 495 euro (ERUF)

Nya transportlösningar som bilpooler, samåkning, hyrcyklar och nya kollektivtrafiktjänster behövs för att personer utanför de större städerna ska få tillgång till hållbara och effektiva resor. 17 partner i Mobilitet på tvärs ska främja grön mobilitet i Greater Copenhagen.

Reconcile

Insatsområde: Grön ekonomi

Beviljade medel: 1 749 318 euro (ERUF) + 112500 euro från norska IR-midler.

Många skandinaviska kommuner har framgångsrikt minskat energianvändningen under drift enligt EU:s krav, speciellt under de senaste 5–10 åren. Dock inte alla och inte maximalt. I dagsläget används mer än hälften av energin relaterad till en byggnads livslängd, redan i byggfasen. Projektet Reconcile ska svara på frågorna om hur energianvändning i offentliga byggnader kan minskas och hur politik och riktlinjer kan utformas, och kunskap delas mellan intressenter så att det gör skillnad för samhället.