• Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  BioM - Odling för bioenergi, vattenmiljövård och markvård
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Blå bioteknik för hållbara innovationer
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bærekraftig bruk av energibærerne i KASK regionen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bærekraftig Sjøkrepsfiske
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Bärkraftigt räkfiske i Skagerrak
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CCS – Kattegat/Skagerrak
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CodS - restaurering och förvaltning av torsk i Skagerrak/Kattegat
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  eSenior
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  EVINN – Eventbaseret Innovation
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hav möter land
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  IKON - Interregionalt KulturOplevelses Netværk
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Implement
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Inkubator
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK INKUBATOR MATCH
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Innovation
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK Spin-off
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KASK:VIE - Vidensamarbejde, Innovation, Entreprenørskab
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KIA - Kreativ Interaksjon i Arbeidslivet
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  KRUT - Kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik i undervi...
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  LISA – Landsbygdutveckling i Skandinavien
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARIFUS - Maritime inlands - past, present and future strength
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARKIS
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Nordiske Cykelbyer
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  NORD-OSTRON
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  PRINCIP
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  REBUS - Resan till en bättre skolmiljö
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Scandinavian Game Developers
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SE UT! (Samarbeid for Entreprenørskap i Utdanningen)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk infrastrukturkompetens (SIK)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk innovationskultur
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SkanKomp - Skandinavisk kompetenceutviklingsnetværk
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMIL(E) - Skandinaviska Metoder för Innovativt Lärande (Europa)
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMS – Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SOROS - Scandinavian Ocean Radar Observing System
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  STRAKKS
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SWOT (Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Kattegat/Skagerrak-o...
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  VER-DI
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Västerhavets Kulturarv
 • Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Women in Business
Godkända projekt

Besøg projektbanken og læs om flere spændende projekter
Til projektbanken