• Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Biogas 2020
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Blå bioteknik för hållbara innovationer
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Brukerstyrt omsorgsteknologi
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  CO2RE - Collaborate to Renew
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  CSR - en inkluderande arbetsmarknad
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Det Nordiske Måltid - Skagerak aksen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Energieffektiva kompositfärjor
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  EVINN (EVentbaseret INNovation)
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  FISC
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Green learning
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hav möter land
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Hållbar utveckling via aktör delaktighet
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Hållbara system för nöt- och lammköttsproduktion
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Hållbart jordbruk genom precisionsodling
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  IMIKASK
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  In site
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Innovationscenter
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturella broar
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturmiljöer
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Kulturpolitikens roll i den regionala samhällsutvecklingen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  MarGen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  MARKIS
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Nordisk Kompetenceudviklingsnetværk
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  NÖKS - Närskipsfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Pendler-broen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  PRINCIP
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  REELL – Regionalt Entreprenöriellt Livslångt Lärande
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Rekreative ruter
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Ren Kustlinje
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Rural Regions 2020
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Rätt val för mig
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Scandinavian Cleantech Network - SCN
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  ScandTick Innovation
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinavisk kanalsamverkan
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Skandinaviska regioner som tidiga användare av avgasfria fordon
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMIL(E)
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  SMILE II - Science and Math in Learning Environments
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SMS - Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  SOLar Energy Network - SOLEN
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  SUPPORT
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  [Projektet er afsluttet]
  Verksamhetsutveckling Science parks
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  Viden til vækst
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  VIS - Velfærdsinnovation i Skandinavien
 • Förprojekt Kattegat/Skagerrak
  What's Next