Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Regler om investeringar och insatsers varaktighet

Om ert projekt har gjort en produktiv investering måste ni följa reglerna om insatsers varaktighet, annars kan det bli aktuellt med återbetalning av stödet. 

Regeln om insatsers varaktighet innebär att ett återkrav av stödet kan bli aktuellt om verksamheten läggs ner, flyttas utanför programområdet, om ägarförhållandena förändras eller om det sker andra förändringar som påverkar värdet av investeringen i relation till beslutet om stöd.

En produktiv investering definieras som en investering i produktion av varor och tjänster som bidrar till värdeökning, omsättning eller sysselsättning. En sådan investering kan både vara fysiska anläggningstillgångar och immateriella tillgångar. Exempel på anläggningstillgångar är en maskin som används för produktion. Exempel på en immateriell investering är köp av patent eller varumärke. En testanläggning som endast ska användas för forskning är däremot inte en produktiv investering, enligt definitionen ovan.

Bestämmelsen om insatsernas varaktighet gäller inte om insatsen upphört på grund av konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.


Så länge gäller bestämmelserna
Bestämmelserna gäller upp till fem år efter att ett projekt fått sin sista utbetalning och upp till tio år om investeringen flyttas utanför EU. Om det är fråga om statsstöd kan det vara andra tidsfrister som gäller.

Under perioden då bestämmelserna gäller kommer förvaltande myndighet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att följa upp insatsernas varaktighet. Ni bör därför i god tid planera för verksamheten efter projektavslut.

 

Återkrav
Ett återkrav av stödet kan bli aktuellt i upp till fem år om något av följande inträffar:

  • En produktionsverksamhet upphör eller omlokaliseras så att den hamnar utanför programområdet.
  • Ägandeförhållandena för en infrastruktur förändras vilket innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en felaktig förmån.
  • Det sker en väsentlig förändring som påverkar insatsens karaktär, mål eller villkoren för dess genomförande, som skulle resultera i att de ursprungliga målen underminerades.

Omfattningen av återkravet avgörs i proportion till den period under vilken kravet inte uppfyllts.