Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Återföringar stärker möjligheterna till projektstöd

Nio projekt har sökt stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i årets andra ansökningsrunda. Tack vare återföringar finns det tillräckligt med pengar i alla potter, utom i den för norska IR-medel.

Nya beräkningar av norska medel

Uppgifterna om norska IR-medel i den här artikeln stämmer inte. Läs om nya beräkningar av norska IR-medel.

– Vi är väldigt glada över att det fortsatt finns ett relativt starkt söktryck för projekt inom vårt program, säger programchef Magnus Schönning.

Totalt söker de nio partnerskapen 10,9 miljoner euro i stöd från ERUF-potten, som ursprungligen låg på 127,6 miljoner euro.

– Tack vare återföringar av medel från andra projekt så finns det tillräckligt med pengar i potterna för Innovation och Sysselsättning, där det har sett kritiskt ut, säger Magnus Schönning.

Fyra projekt söker 5,9 miljoner euro i stöd från insatsområde Sysselsättning.

– Om vi ponerar att dessa fyra projekt beviljas så har vi i princip täckning i den potten, säger programchef Magnus Schönning.

Två potentiella Innovationsprojekt söker 970 000 euro och tack vare återföringar finns det ekonomiska förutsättningar att bevilja bägge.

– Kvaliteten på ansökningarna är en annan fråga, som kommer att få sina svar under beredningsprocessen, konstaterar Magnus Schönning.

En prekär situation, som återföringar inte löser, är den för norska IR-medel. Detta berör fyra ansökningar med norska aktörer inom insatsområdena Sysselsättning, Innovation och Grön ekonomi.

– Det är glädjande att se så mycket som 1,5 miljoner euro i sökta IR-medel. Problemet är att det bara finns ungefär 1 miljon euro kvar i potten, men vi kommer kunna hantera det problemet inom ramen för berednings- och beslutsprocessen, säger Magnus Schönning.

De nio ansökningarna kommer under hösten att beredas för att sedan presenteras för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styr- och övervakningskommittéer. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd kommer i december.