Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Klartecken för sju nya projekt

Sju nya projekt som går över gränsen för att lösa samhällsutmaningar får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det står klart efter beslut av programmets kommittéer.

– Vi kan med glädje välkomna sju nya projekt. Samtliga fyra insatsområden finns representerade. Bara det tycker jag är starkt så här långt in i programperioden, säger programchef Magnus Schönning

Som alltid utgår projekten från samarbeten över de skandinaviska gränserna för att lösa samhällsutmaningar.

Tre av de godkända projekten kommer att arbeta med att skapa bättre förutsättningar för företagande och tillväxt bland uppstarts- och mikroföretag. Bland övriga fyra projekt kommer ett att arbeta med forskning och behandlingsmetoder för diabetes typ 1, ett annat för att bättre kunna utnyttja biomassa, ett tredje ska koordinera växtsskyddsmedel för specialgrödor mellan länderna och det fjärde ska skapa tydliga, hållbara resealternativ för pendlare och turister i Kattegat-Skagerrak.

– Projekten har en trevlig bredd och de faller väl inom de globala mål som vi arbetar aktivt mot i konceptet Vi går över gränsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., säger Magnus Schönning.

Projekten får sammanlagt 8,1 miljoner euro i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och motsvarande drygt 760 000 euro av norska, så kallade IR-medel.

I samband med att projekten godkändes beslutade representanterna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Övervakningskommitté om förutsättningarna för nästa ansökningsomgång.

Fakta – Bevilgede projekter

Craft Go - företagsutveckling, innovation och kulturhistoria

Ska arbeta med att öka omsättning och sysselsättning i mikroföretag inom sektorn traditionellt hantverk. Aktörernas förprojekt slog fast att traditionella hantverkare har svårt att leva av sitt yrke. Olika typer av kompetensutveckling ska bidra till att öka tillväxten, till exempel genom produktutveckling, storytelling och inspiration från andra branscher. I projektet ska museer samarbeta med en inkubator.

Indsatsområde: Sysselsättning

Bevilgede medel: 688 972 euro ERUF / 156 676 euro IR-medel

Lead partner: Regionmuséet Kristianstad, Sverige.

Norsk prosjekteier: Det Konglige Selskap for Norges Vel.


DiaUnion

Danmark og Sverige er blandt de lande med den højeste forekomst af type 1-diabetes. Hver dag får to børn i Sverige diagnosen og over 50 000 borgere lever med sygdommen. Tallene er ikke meget anderledes i Danmark. I Øresundsregionen er der stærke forskningskompetencer i området, og projektet DiaUnion samler disse kræfter. DiaUnion kan være grundlaget til oprettelsen af ​​et fremtidigt kraftcenter inden for forskning, forebyggelse og behandling af autoimmun diabetes i "Medicon Valley".

Indsatsområde: Innovation

Bevilgede medel: 500 000 euro ERUF.

Lead partner: Medicon Valley Alliance


Greater Bio

Biogas er en afgørende bæredygtig energikilde for fremtiden, som består af gylle og organisk affald, der via biogasanlæg omdannes til energikilde. Projektet Greater Bio er et dansk-svensk samarbejde, der sigter mod at udvikle en bæredygtig bioøkonomi i forhold til både ressourceudnyttelse og energiproduktion i Greater Copenhagen området.

Indsatsområde: Grön ekonomi

Bevilgede medel: 1 085 968 euro ERUF.

Lead partner: Innovatum AB


HealthTech Nordic 2.0

Projektets overordnede mål er at skabe 1 000 nye jobs for startup virksomheder inden for Øresund, Kattegat og Skagerrak området og dermed direkte bidrage til programmets indsatsområde Sysselsättning. HealthTech Nordic 2.0’s mål er styrke Norden, med udgangspunkt i ÖKS-regionen, som internationalt førende knudepunkt inden for digitalisering af sundhed, sundhedsløsninger og sundhedspleje, dvs ”healthtech”.

Indsatsområde: Sysselsättning

Bevilgede medel: 2 513 370 euro ERUF / 450 000 euro IR-medel.

Lead partner: Innovation Skåne AB


Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0

Rejsen fra startup til levedygtig etablering er en seriøs udfordring for mange unge iværksættere. Nordic Entrepreneurship Hubs 2.0 har de overordnede mål at hjælpe unge iværksættere, der går fra startups til levedygtige etableringer. Mange unge iværksættere, der lykkes med at få en succesfuld startup eskalering, opnår ikke kraftig eskalering i omsætning og antal af ansatte. Den udfordring ønsker projektet at løse. 

Indsatsområde: Sysselsättning

Bevilgede medel: 1 272 586 euro ERUF.

Lead partner: KEA - Københavns Erhvervsakademi


Regionalt netværk og samarbejde om
plantebeskyttelse i specialafgrøder

Projektets primære formål er at skabe et forpligtende samarbejde om plantebeskyttelse i specialgrøder. Specialegrøder dækker produktionen af grøntsager, frugt og bær på friland og i væksthuse, prydplanter samt planteskolekulturer. Samarbejdets formål er blandt andet at definere og sikre fælles forsøgsstandarder og sikre, at forsøg kan bruges til nationale ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler på tværs af de regionale grænser.

Indsatsområde: Innovation

Bevilgede medel: 470 385 euro ERUF / 156 660 euro IR-medel.

Lead partner: Dansk Gartneri


SMaRT – Sustainable Mobility Rural and Urban Transport

Projektet vil øge bæredygtige transportmidler for rejsende, pendlere og beboer ved at påvirke deres rejseadfærd - i første omgang. For at få flere mennesker til at vælge bæredygtige transportalternativer, benytter projektet sig af samskabelsesmetoden, hvor løsninger udvikles sammen med målgruppen. Med samskabelsesmetoden er målgruppen derfor integreret i hele processen - fra problemanalyse til evaluering af implementerede handlinger. Formålet er, at viden om bæredygtige transportløsninger stiger 10 procent og at yderligere 10 procent af befolkningen i Danmark og Sverige overvejer bæredygtige transportløsninger.

Indsatsområde: Transport

Bevilgede medel: 1 612 791 euro ERUF.

Lead partner: Destination Läckö-Kinnekulle AB