Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Förutsättningarna för nästa ansökningsomgång är klara

Alla insatsområden utom Sysselsättning kommer att vara öppna för ansökningar om genomförandeprojekt under ansökningsomgång 2020:1.

Av de 127,6 miljoner euro i EU-medel som fanns hos Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak vid programstarten 2014 har 83 procent blivit beslutade och fördelade på programmets 70 projekt.

– Det innebär att det finns drygt 20 miljoner euro i EU-medel kvar till kommande projekt, säger programchef Magnus Schönning.

Mellan insatsområdena skiljer det sig kraftigt åt och inom Sysselsättning återstår inte tillräckligt med medel för att hålla insatsområdet öppet för genomförandeprojekt.

– Vår Övervakningskommitté har beslutat att hålla ansökningsomgång 2020:1 öppen för ansökningar om genomförandeprojekt, med såväl EU-medel som norska IR-medel, inom insatsområdena Innovation, Grön ekonomi samt Transport, i samtliga geografiska delområden, berättar Magnus Schönning.

Även i potten för norska IR-medel och inom insatsområdet Innovation är det få medel kvar, cirka 1,1 miljoner euro i vardera pott. För Innovationspotten finns det hopp om mer medel genom en flytt från insatsområdena Transport och Grön ekonomi.

– Ärendet hanteras just nu av Europeiska kommissionen och vi hoppas snart få besked i frågan, säger Magnus Schönning.

Gällande förprojekt beslutade Övervakningskommittén att hålla öppet för ansökningar inom alla insatsområden, geografier och med såväl EU-medel som norska IR-medel.

 

Texten uppdaterades 17 december. Informationen om återstående pengar i potten för norska IR-medel har korrigerats.

Ansök om projekt

Ansök om projekt via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för genomförandeprojekt 13 januari - 7 februari 2020.