Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Tio projekt söker EU-stöd från Interreg

Tio partnerskap har sökt stöd för att driva Interreg-projekt. Intresset är fortsatt starkt för insatsområdet Innovation. Och två av projekten vill arbeta med att hantera effekterna av covid-19.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak lanserade i början av sommaren möjligheten för projekt att söka ett "coronastöd".

– Med tanke på den korta tid som partnerskapen har haft på sig känns det spännande att två projekt hunnit med att formulera konkreta projektidéer och komma in med ansökningar, säger programchef Magnus Schönning.

Bägge "coronaprojekt" har sökt stöd inom insatsområdet Innovation. Det är ett av Interregprogrammets fyra insatsområden och det mest populära, både totalt sett och i den senaste ansökningsomgången, med fem av tio projektansökningar.

– Vi har en stark innovationskraft i regionerna. Intresset att driva den typen av projekt verkar vara nästan outtömligt och det är glädjande, säger Magnus Schönning.

Av övriga projekt söker tre stöd inom Grön ekonomi och två inom Sysselsättning. Totalt söker de tio projekten 8,8 miljoner euro i stöd, varav 8,5 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 330 000 euro från potten av norska Interreg-medel.

– Nu ska alla projekt bedömas. Om beslutsfattarna i våra kommittéer tycker att samtliga ansökningar ska få godkänt så återstår 4–5 miljoner euro av våra ursprungliga 127,5 miljoner. Det vet vi i början av december, säger Magnus Schönning.

Blir det fler ansökningsomgångar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak nästa år?

– Ja! Som det ser ut just nu så kommer vi åtminstone ha en ansökningsomgång i början av året, som vi stänger i februari 2021. Även då kommer det finnas möjlighet för att söka det särskilda ”coronastödet”, vilket bland annat innebär att programmet bidrar med 75 procents finansiering från regionalfonden, istället för sedvanliga 50 procent, säger Magnus Schönning.