Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd till projekt inom fyra områden. Välj det av programmets fyra insatsområden som passar bäst in på det projekt som du vill genomföra.

Du kan söka stöd till projekt inom något av områdena;

  • Innovation: projekt som stärker förutsättningarna för forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Grön ekonomi: projekt som stödjer överången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
  • Transport: projekt som främjar hållbara transporter och får bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  • Sysselsättning/Beskæftigelse: projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Medel per insatsområde

Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar totalt för hela programmet med 127,6 miljoner Euro för projektkostnader i Danmark och Sverige. Norska staten har avsatt 15,8 miljoner euro till projektpartner i Norge.

Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden

När kan du ansöka om stöd?