Hemsidan arkiv.interreg-oks.eu samlar information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om det nya programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd till projekt inom fyra områden. Välj det av programmets fyra insatsområden som passar bäst in på det projekt som du vill genomföra.

Du kan söka stöd till projekt inom något av områdena;

  • Innovation: projekt som stärker förutsättningarna för forskning, teknisk utveckling och innovation.
  • Grön ekonomi: projekt som stödjer överången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
  • Transport: projekt som främjar hållbara transporter och får bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
  • Sysselsättning/Beskæftigelse: projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Medel per insatsområde

Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar totalt för hela programmet med 127,6 miljoner Euro för projektkostnader i Danmark och Sverige. Norska staten har avsatt 15,8 miljoner euro till projektpartner i Norge.

Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden

När kan du ansöka om stöd?

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300