Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Tillgänglighet för webbplatsen

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak står bakom webbplatsen interreg-oks.eu. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver hur interreg-oks.eu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från interreg-oks.eu som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kontaktar oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret på sidan så att vi får veta att problemet finns.


1000 Beskrivning

E-post

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsers tillgänglighet

Den här webbplatsen är nästan helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Ej textade filmer. Flera av de filmer som är publicerade på interreg-oks.eu är inte textade eller syntolkade. Filmer som är producerade efter den 23 september 2020 kommer att textas.

Övrigt

Upptäcker ni att vår tillgänglighet brister i andra områden är ni välkomna att kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av interreg-oks.eu.

Senaste bedömningen av Funka gjordes 2019-04-01 till 2019-04-26 och är godkänd av Funka AB.

Funkas metodik för testning är utvecklad i nära samarbete med funktionshinderrörelsen och allt de rekommenderar är testat i verkligheten.

Utifrån Funkas rapport genomförde Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ett utvecklingsarbete hösten 2019 och våren 2020 för att rätta till de tillgänglighetsfel som framkom i rapporten.

Redogörelsen uppdaterades senast 2020-06-15.