Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Version 1.6

Vår handbok för stödmottagare har uppdaterats med ny tid för slutredovisning, ett nytt avsnitt om horisontella kriterier, samt nya skrivningar om statsstöd.

Sidan Projekttid har uppdaterats med en ny tid för slutredovisning - nu gäller 1,5 månader (Uppdaterades 12 september).

Horisontella kriterier är ett helt nytt avsnitt som ger en beskrivning och vägledning till arbetet med de tre horisontella kriterierna som projekten bedöms utifrån. I avsnittet ingår också en modell för hur en jämställdhetsanalys kan genomföras. Läs avsnittet om horisontella kriterier Länk till annan webbplats. (uppdaterades 21 augusti).

Gällande statsstöd har "Tillämpning av gruppundantag Länk till annan webbplats." uppdaterats med skrivningar om möjligheter till stöd för "Forsknings- och utvecklingsprojekt" samt "Samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete". (uppdaterades 21 augusti)