Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Gruppundantag

Syftet med det allmänna gruppundantaget är att underlätta medlemsstaternas möjligheter att bevilja stöd till företag, utan att det måste anmälas till EU-kommissionen på förhand, och utan att kommissionens uttryckliga godkännande krävs innan något stöd beviljas.

Flera artiklar i gruppundantaget kan tillämpas inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. De undantag som kan passa bäst på insatser inom programmets beviljade projekt är dessa tre:

Nedan följer en inledande sammanfattning av de tre möjligheterna.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Den understödda delen av forsknings- och utvecklingsprojektet ska i sin helhet ingå i en eller flera av följande kategorier: Industriell forskning, Experimentell utveckling eller Genomförbarhetsstudier.

Såväl stora som små företag kan delta. Forskningsorganisationer kan delta med icke-ekonomisk del av sin verksamhet utan att det räknas som statsstöd. Insatserna i projektet ska främja SME.

Stödnivåerna för industriell forskning och genomförbarhetsstudier kan uppgå till 50% av stödberättigande kostnader för varje stödmottagare. När det gäller experimentell utveckling, som är den kategori som har kunnat passa in och användas mest, så är stödprocentsatsen i grunden begränsad till 25%, men kan oftast höjas till 40% genom att uppfylla villkor om faktiskt samarbete i minst två medlemsstater, eller omfattande spridning av projektresultat. Om en partner är ett SME, så kan det få stödprocentsatsen höjd med ytterligare 10% upp till 50%.

Samarbetsprojekt där små- och medelstora företag är partner

Om ni bedriver ett projekt där SMEs deltar som partner, så kan undantaget om samarbetskostnader som uppstår då små och medelstora företag deltar i projekt för europeiskt territoriellt samarbete passa in. Stödberättigande kostnader är för organisatoriskt samarbete och samarbetsrelaterade rådgivnings- och stödtjänster.

Stödnivån får uppgå till maximalt 50% av stödberättigande kostnader.

Projekt där små- och medelstora företag tar del av stöd och rådgivning

Om SME:s kan ansöka om att ta del av stöd och rådgivning från projektet, utan att vara partner, så kan Innovationsstöd till små och medelstora företag passa in. Företagen kan ta del av stöd och rådgivning i form av innovationsrådgivnings- och innovationsstödjande tjänster antingen från projektets partner eller genom köp av tjänst. SMEs som tar emot rådgivning och stöd ska identifieras och ansöka om att få ta del av stöd och rådgivning före insatsen påbörjas.

Stödnivån är i grunden maximalt 50% av stödberättigande kostnader per mottagare av stöd, men kan höjas upp till 100%, så länge det totala stödbeloppet inte överstiger 200.000 euro per företag under en treårsperiod.

Fler möjligheter

För en utförligare beskrivning - samt fler möjliga gruppundantag, definitioner och hänvisningar - följ länk till sidan Tillämpning av gruppundantag.