Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Hur följer vi upp statsstöd och De minimis?

Följ det särskilda villkoret, särredovisa kostnaderna och utgå från kontroll och revision. Det är tre snabba råd för att följa upp statsstöd och De minimis.

Här är tre korta punkter som ger vägledning i hur du skaffar dig kontroll över statsstöd/De minimis i projektet.

  • Särredovisa kostnader gällande statsstöd/ De minimis-stöd
  • Säkerställ att särskilt villkor följs (innehåll och takbelopp, stödprocent)
  • Räkna med kontroll/ revision

Beräkna statsstöds-/ De minimis-belopp per privat deltagande aktör (beroende på särskilt villkor):

a) Beräkna stödberättigande kostnader, och därefter
b) Beräkna stödprocent för statsstödsdelen

och/ eller

b) Beräkna samlat statsstöds-/ De minimis-belopp per mottagare.

Exempel

a) Samtliga kostnader kopplat till respektive privat deltagare.

b) Dra ifrån kostnader som inte är kopplat till statsstöd (t ex allmänna projektkostnader).

c) Dra ifrån deras egna bidrag (om ej externt offentligt finansierat).

Tänk på

  • Spara underlag; redovisning, beräkning, innehåll/ förklaring.
  • Ansvar ligger hos deltagande privata aktörer och projektets partner.
  • Konsekvens om villkor inte följs: Återbetalningsskyldighet av stödbelopp (även bidragsekvivalent), inklusive ränta, för de företag som gynnats