Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Regler för projekt som får externt "coronastöd"

Ekonomiskt stöd för kostnader i samband med coronapandemin får inte ingå i rapporteringen för projekt som får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Dansk

Vær opmærksom på at det kun er faktiske omkostninger, der kan indgå, i projektrapporteringen. Kun omkostninger, som i ikke har modtaget andet støtte for, i forbindelse med covid-19, kan indgå i de omkostninger i rapporterer for jeres projekter.

Eksempler på støtte kan være: (noter at der nedenstående både er eksempler fra Danmark og Sverige)

  • Lønkompensations ordningen
  • Kompensation for din virksomheds faste udgifter
  • Midlertidigt lavere sociale afgifter
  • Kompensation for høje lønomkostninger ved sygdom
  • Nedsættelse af husleje

Svenska

Var uppmärksam på att det endast är faktiska kostnader som kan ingå i rapporteringen för ert projekt. Endast kostnader som ni inte har fått annat stöd för i samband med covid-19 kan ingå i rapporteringen för ert projekt.

Exempel på stöd kan vara: (notera att detta är exempel från både Sverige och Danmark)

  • Tillfälligt sänkta sociala avgifter
  • Stöd pga korttidsarbete/korttidspermittering
  • Ersättning för sjuklönekostnader
  • Hyressänkningar
  • Kompensation för organisationens fasta utgifter