Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Hur finansieras ett projekt?

Här kan du läsa om de villkor som gäller för finansiering och utbetalning.

Finansiering från programmet

Ett projekt kan finansieras med upp till 50 procent av medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Stödet betalas ut i efterskott mot redovisning av godkända utgifter.

För att projektet ska beviljas finansiering måste projektets partner kunna finansiera minst 50 procent av kostnaderna och bekräfta detta genom intyg om medfinansiering. Alla typer av organisationer kan söka stöd – offentliga och privata.

Privata aktörer kan medfinansiera och delta som partner på samma sätt som övriga aktörer.

Vem kan ansöka och för vad?

Medfinansiering i Sverige och Danmark

För att ett projekt ska få stöd från programmet måste projektet medfinansieras med offentliga och/eller privata medel som minst motsvarar det sökta bidraget. I Sverige och Danmark får varje projektpartner, som utgångspunkt, alla sina stödberättigande kostnader finansierade av EU-medel upp till 50 procent och resterande betalar projektets partner själva, vilket utgör den nationella medfinansieringen.

Projektets partner kan fritt avtala om en annan fördelning av EU-stödet i partnerskapsavtalet (läs mer under projektgemensamma kostnader), men medfinansieringen för projektet som helhet ska utgöras av minst 50 procent dansk/svensk offentlig eller privat medfinansiering. Det kan också förekomma att en extern partner, som inte tar aktiv del i projektet väljer att stödja projektet med kontant medfinansiering. Hur projektet finansieras ska framgå av ansökan och beslut.

Medfinansiering i Norge

För att ett projekt ska få stöd från programmet måste projektet medfinansieras med offentliga och/eller privata medel som minst motsvarar det sökta bidraget. I Norge är det endast norsk Prosjekteier som är mottagare av IR-medel och som får bokföra och bära kostnader. Övriga norska partner (underpartner) deltar i projektet genom att redovisa sina personalkostnader.

Om norska underpartner har andra kostnader än personal ska dessa vidarefaktureras till norsk Prosjekteier för att bli en stödberättigande kostnad. De stödberättigande kostnaderna finansieras med IR-medel upp till 50 procent och resterande betalar projektets partner själva, vilket utgör den nationella medfinansieringen

Extern medfinansiering 

En offentlig eller privat aktör kan stödja projektet utan att delta aktivt. Extern medfinansiering kan enbart bestå av kontanta medel.