Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Intäktsgenererande projekt

Om ert projekt genererar nettoinkomster efter att projektet har avslutats gäller särskilda regler.

I ansökan ska ni ange om projektet förväntas ge nettoinkomster eller inte, eller om ni är osäkra. Sedan kontaktar handläggaren er om det behövs.

Exempel på nettoinkomster är inkomster av direkta användaravgifter såsom vägtullar, uthyrning av lokaler eller betalning för tjänster.

Om det redan under ansökningsfasen är möjligt att beräkna storleken på nettoinkomsten ska ni minska EU-stödet ni söker med samma summa.

Om ni inte kan beräkna nettoinkomsten i förväg kommer era eventuella nettoinkomster följas upp under 3 år efter projektets avslut. Om det blir aktuellt får ni information från er handläggare om hur uppföljningen går till och vad den innebär för er.

Läs mer om projektintäkter under projektets gång i avsnittet Genomföra.