Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Dokumentation och arkivering

Läs mer om hur länge ni ska hålla projektets handlingar och uppgifter tillgängliga.

Alla partner i projektet ska hålla handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive räkenskapsinformation, tillgängliga fram till årsskiftet 4 år efter att Lead Partner och Norsk Prosjekteier erhållit beslut om slututbetalning. Detta gäller om inte annat anges i beslutet om stöd.

Alla partner i projekt som rör statsstöd eller innehåller investeringar ska hålla handlingar tillgängliga fram till årsskiftet 10 år efter att Lead Partner och Norsk Prosjekteier erhållit beslut om slututbetalning. Detta gäller om inte annat anges i beslutet om stöd.

Partnerna ska bevara dokument i form av original, bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare.

Handlingar och uppgifter ska vara tillgängliga för förvaltande myndighet, norsk förvaltande organisation, sekretariatet, revisionsmyndigheten för programmet, nationella och EU-myndigheter, revisions- och kontrollorgan, EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten, eller annan av dessa organ utsedd person.

Tidsperioderna kan avbrytas vid rättsliga förfaranden eller efter begäran från Kommissionen. Om din verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv och dokumentationsplaner var originalverifikationer återfinns.

Projektets partner har ansvaret för att regler om dokumentation och arkivering följs.