Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Rapportering och revision

Här ges en översiktlig beskrivning av vissa centrala moment för att redovisa, sammanställa och ansöka om stöd för upparbetade projektkostnader.