Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Guide till kommunikationsplan

Ni ska också ta fram en kommunikationsplan.

Som underlag för kommunikationsaktiviteterna ska ni göra en kommunikationsplan. Kommunikationsplanen ska skickas in med första lägesrapporten (sex månader efter projektstart).

Kommunikationsplanen kan innehålla följande delar:

Bakgrund

 • Hur kan er kommunikation hjälpa er att uppnå ert projekts mål?
 • Ert övergripande syfte med ert kommunikationsarbete.
 • Ert övergripande mål med ert kommunikationsarbete.

Nuläge

 • Hur kommunicerar projektets olika partner idag?
 • Vad påverkar att kommunikationen ser ut som den gör?
 • Hur kommunicerar liknande projekt?
 • Kan ni utnyttja kommunikationen bättre?
 • Ta med eventuella tidigare erfarenheter inom Interreg-projekt, om ni har sådana.

Strategi

 • Vilka särskilda insatser kommer ni att fokusera på i er kommunikation?
 • Hur kommunicerar ni det övergripande målet med ert projekt?
 • Hur kommunicerar ni hur projektet dockar in i det specifika målet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som ni har valt?
 • Hur säkerställer ni att er kommunikation når ut till era målgrupper?

Mål

Vad vill ni att målgrupperna ska:

 • kunna (kunskap)
 • tycka (attityd)
 • göra (beteende)

Målgrupper

 • Vilka är projektets interna och externa målgrupper?
 • Vilka målgrupper finns på lokal, regional, nationell och europeisk/internationell nivå?
 • Vilka målgrupper är viktigast att nå?

Budskap

 • Vilket budskap har ni?
 • Finns det huvudbudskap och sekundärbudskap?
 • Har ni olika budskap till olika målgrupper?

Kanaler och aktiviteter

 • Vilka kanaler vill ni använda?
 • Vilka kanaler är effektiva?

Exempel på kanaler och aktiviteter:

 • Egna: Exempelvis brev, telefonsamtal, webb, sociala medier, nyhetsbrev.
 • Köpta: Exempelvis annonser, filmer, trycksaker.
 • Ej köpta: Exempelvis massmedia, samarbetspartners som regionalt tillväxtansvariga, strukturfondspartnerskap samt andra regionala aktörer.
 • Egna och andras arenor: Möten, workshoppar, seminarier, konferenser, m.m.

Budget

Hur mycket kommer kommunikationsarbetet kosta?

Uppföljning

Hur ska resultatet av er kommunikation följas upp och utvärderas?

Grafiske retningslinjer.