Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Affisch i A3-format

Ni som tagit emot stöd ska sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har tagit fram affischer i A3-format på danska, svenska och norska som ni i projektet kan använda. På affischen framgår att ert projekt har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Alla parter ska sätta upp minst en affisch på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad.

Så får ni affischen

Affischerna är redan tryckt och du kan få dem av projektrådgivarna.

Kontakta sekretariatet.

Vil du veta mer?

Reglerna om kommunikation hittar ni i förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 821/2014.