Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Visa resultat med konceptet Vi går över gränsen

För att vi tillsammans ska kunna visa vilken nytta EU-finansierade medel verkligen gör i samhället lanserar vi konceptet "Vi går över gränsen". Så här kan du bidra till det.

Det finns ett tydligt behov av att bättre nå ut och berätta om de resultat som har uppnåtts inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - både till beslutsfattare men också ytterst till medborgaren.

Ambitionen är att involverade ska kunna återberätta och visa upp programmets resultat och ambitioner på ett sätt så att det stannar kvar hos mottagaren - både i text och i bild.

Vill du med oss på resan?

För att samla resultaten skapade vi webbplatsen overgransen.eu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På webbplatsen samlar vi resultat i konkreta siffror och case stories - konkreta berättelser om hur projekten bidragit till konkret nytta för regioner, kommuner, företag - och framförallt för enskilda individer. 2022 kommer att slås samman och integreras med den nya webbplatsen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027.

För dig som driver ett projekt under programperioden 2014-2020 har vi skapat ett "toolkit" som du kan ladda ner Zip, 107.5 MB.. Det är en vägledning i hur konceptet kan användas av dig som projektaktör. Många projekt inom ramen för programmet har begränsade resurser. Därför finns flera möjligheter att anpassa och utveckla er kommunikation efter vårt koncept.