Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Förankra projektet

För att lyckas med ditt projekt är det nödvändigt att det är förankrat i din och dina partners organisationer.

Vi rekommenderar att du och dina partner kopplar er projektidé till de styrande dokument som finns i era organisationer och för Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Till exempel verksamhetsplan, regionala utvecklingsprogram och liknande. På detta sätt kan du göra det tydligt för organisationernas ledningar vilka vinsterna är med att delta, så att de avsätter tillräckliga resurser för att genomföra projektet.

Ditt arbete med projektansökan, medfinansiering och projektmål blir enklare om ledningen prioriterar arbetet och ser projektet som ett led i organisationens utveckling.

Formulera tydliga mål.