Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Organisera projektet

Bestäm vem som gör vad inom projektet. De obligatoriska roller som finns är Lead Partner, norsk prosjekteier, koordinerande partner och slutligen partner.

När du bygger ditt partnerskap bör du eftersträva ett partnerskap med kompletterande kompetenser bestående av en relevant mix av aktörer från exempelvis offentlig verksamhet, näringsliv, forskning, utbildning och föreningsliv. Tänk på att stora partnerskap kan innebära administrativa utmaningar samt utmaningar att nå en gemensam målbild och gemensamma resultat.

Rollerna inom ditt projekt ska regleras i ett partnerskapsavtal.

Läs mer om partnerskapsavtalet.

Lead Partner

Ditt projekt ska ha en Lead Partner som är ansvarig för projektet. I detta ansvar ligger att:

  • vara stödmottagare för projektets EU-stöd
  • säkra projektets genomförande
  • utarbeta ett partnerskapsavtal som reglerar varje partners ansvar i projektet
  • sammanställa utgifter från Sverige och Danmark i en gemensam ansökan om utbetalning av EU-stöd

Projektledaren ansvarar för att koordinera genomförandet av projektet. Projektledaren är kontaktpersonen för projektet vid kontakter med sekretariatet. Projektledaren kan vara placerad hos Lead Partner, Norsk prosjekteier eller hos annan projektpartner.

Det är Lead Partner och norsk Prosjekteier som på vägnar av projektets övriga partner skriver under ansökan och de efterföljande beslutsbreven.

Norsk Prosjekteier

Om ditt projekt har norska partner ska det finnas en formellt ansvarig organisation för den norska delen av projektet – norsk Prosjekteier – som ansvarar för att:

  • vara stödmottagare för norska Interreg-stödet och bokföra alla norska utgifter i projektet
  • ansvara för projektets genomförande i Norge
  • rapportera utgifter till ansvarig granskare vid Østfold Fylkeskommune
  • sammanställa norska utgifter i en gemensam ansökan om utbetalning av norskt Interrreg-stöd

Det är Lead Partner och norsk Prosjekteier som på vägnar av projektets övriga partner skriver under ansökan och de efterföljande beslutsbreven.

Koordinerande partner i Sverige och Danmark

Projektet ska ha en koordinerande partner i Sverige och Danmark. Den koordinerande partnern ska samla in ekonomisk redovisning från alla partner i sitt land inför nationell kontroll. Den koordinerande partnern ska underlätta dialog och fungerar som en länk mellan nationell kontrollant och övriga partner i sitt land.

En koordinerande partner kan bistå övriga partner med administration för att underlätta deras deltagande i ert projekt vilket i så fall regleras i partnerskapsavtalet.

Lead Partner är alltid koordinerande partner i sitt land. Det ska alltså bara finnas antingen Lead Partner eller koordinerande partner i ett land.

Partner

Alla partner har ansvar för att bidra till projektet enligt ansökan och beslut. Varje partner är ansvarig för sin medfinansiering och sina kostnader inför nationell kontroll.

I Norge är det norsk Prosjekteier som bokför och betalar alla kostnader och är ansvarig gentemot Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Övriga norska partner som deltar i projektet bidrar med medfinansiering och fakturerar sina kostnader till norsk Prosjekteier.

Kommunicera projektets syfte