Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Formulera tydliga mål

Projektets mål ska medverka till att uppfylla programmets mål.

Du ska välja ett av programmets specifika mål och en målgrupp i din ansökan. Därutöver ska du formulera ett mål för projektet som medverkar till att uppfylla det programspecifika målet. Projektet ska innehålla ett antal aktiviteter som bidrar till att uppnå målet.

Tänk på att målet för projektet ska vara realistiskt och det ska vara en röd tråd mellan projektets och programmets mål.

Resultat på kort sikt

Du ska ha en målsättning för vad ni ska uppnå inom projektperioden. Du ska ange hur projektets resultat ska användas vid projekttidens slut, vilken nytta målgruppen kommer att ha av förväntat resultat och hur resultatet kan användas i ett gränsregionalt sammanhang.

Effekter på lång sikt

Du ska beskriva hur ni förväntar er att resultatet av projektet kommer att användas på lång sikt. Beskriv hur resultatet ska användas, vad som händer med projektverksamheten, och hur projektet bidrar till programmets specifika mål på lång sikt.

Organisera projektet.