Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Kommunicera projektets syfte

De projekt som lyckas nå sina mål kommunicerar klart och tydligt från början. Använd kommunikation i ansökningsfasen för att påverka hur partnerskap, politiker och omvärlden ser behovet för ditt projekt.

En bra och konkret idé med tydligt fokus på reella behov gör det lättare att förankra idé och projekt internt.

När du ska ansöka om medel och bygga partnerskapet kan det vara en god idé att förbereda ett så kallad "hisstal". Ett hisstal är en till två meningar som kortfattat förklarar vad ditt projekt går ut på så att den du berättar för lätt kan förstå det.

Fokusera på den utmaning som du vill lösa och på hur ditt projekt kan lösa denna utmaning. Ett hisstal kan hjälpa dig att sälja ditt projekt till nya partner, men det ger dig också en röd tråd genom resten av ditt arbete eftersom du har en klar utmaning och ett tydligt syfte.

Läs mer om kommunikation under avsnittet Genomföra.

Testa din projektidé.