Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Beskriv projektet

I ansökan ska du beskriva vad ni ska göra för att uppnå projektets mål, hur det ska göras, av vem och när. Detaljerad information om hur du fyller i ansökan hittar du i avsnittet Vägledning till Min Ansökan.

Beskriv vad du vill göra

En ansökan om stöd ska utgå från de behov, möjligheter och utmaningar som bäst kan lösas genom ett gränsöverskridande projekt. Baserat på detta, beskriv i ansökan vad du vill göra och vilka mål du vill uppnå inom ramen för projektet.

I samband med att du börjar formulera projektet är det viktigt att du undersöker vad som händer inom ditt insatsområde.

Gör en omvärldsanalys genom att samla kunskap om:

  • Branschen/sektorn/området som projektet befinner sig i.
  • Regelverk, lagstiftning, konjunktur, konkurrensvillkor och liknande som påverkar projektet.
  • Resultat av tidigare genomförda projekt inom samma område, både egna och sådana som andra har drivit. Undersök detta på alla relevanta nivåer: lokal, regional, nationell och internationell nivå. Du kan till exempel söka bland tidigare projekt i Projektbanken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Liknande verksamhet som pågår någon annanstans just nu. Undersök detta på alla relevanta nivåer: lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Om ni har behov av ytterligare kunskap kan ni genomföra ett förprojekt.

Om samma typ av projekt som du tänker genomföra redan pågår hos någon annan aktör behöver du i ansökan beskriva vad ditt projekt tillför. Om liknande insatser pågår måste du beskriva hur ditt projekt kompletterar den verksamhet som redan finns och hur kontakterna mellan projekten ska se ut.

Beskriv hur du ska göra

Beskriv de aktiviteter du tänker genomföra för att uppnå projektets mål. Med en tydlig beskrivning av aktiviteterna blir genomförandet enklare. Aktiviteter ska leda till att du når ditt projektmål.

Projektledning och kommunikation är obligatoriska aktiviteter i alla projekt och det är lämpligt att även ha en aktivitet för arbete med projektets slutrapport och -redovisning. Du bör utöver dessa ange ytterligare 2-4 aktiviteter. Under varje aktivitet anger du eventuella delaktiviteter. Du bör ha en tydlig koppling mellan aktiviteterna, projektets mål och det programspecifika målet.

Beskriv vem som gör vad och när

Du ska vara noga med att ange vilken partner som är ansvarig för aktiviteterna och vilka partner som ska delta. Ange också när du ska genomföra aktiviteten.

Projektexempel

Behöver du inspiration till din projektbeskrivning? I vår projektbank finner du exempel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak åren 2007-2013.

Du hittar beviljade projekt inom nuvarande program i Projektbanken.

Besök Projektbanken eller se hur ditt projekt godkänns.

Läs Vägledning till Min Ansökan.