Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Version 1.1

Vi har gjort vissa uppdateringar av texten i programmets digitala handbok. Det rör sig framförallt om förtydliganden och komplettering av
tidigare texter.