Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Utvärdering

För större strategiska projekt (EU-stöd som överstiger 2 miljoner euro) kommer ert projekt få ett särskilt villkor om upphandling av en extern utvärderingsinsats som följer projektets genomförande.

Den utvärderare som knyts till projektet ska löpande redovisa resultat samt ge rekommendationer för att ert projekt ska kunna nå sina mål.

Ni redovisar löpande resultat till projektets styrgrupp och i lägesrapporter till programmets sekretariat

Mer information om vad en utvärdering bör innehålla finns här. Kom ihåg att inkludera kostnader för utvärdering i projektets budget.