Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Norsk partner

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om norsk prosjekteier och norsk partner.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Ni ska lämna information om norsk prosjekteier och norska partner i Min ansökan. Norsk prosjekteier måste även ansöka via Regionalforvaltning.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Guide till hur ni skriver ansökan i regionalforvaltning.no Pdf, 1.3 MB..

Norsk prosjekteier är stödmottagare och formellt ansvarig av norska Interreg-medel i projektet. Det är endast norsk prosjekteier som kan vara som kan vara formell stödmottagare av norska statliga Interreg-medel.

Land, län/region/fylke och kommune

Välj land, fylke och kommune.

Organisationsnummer och organisationsnamn

Ange organisationsnamn och organisationsnummer.

Arbetsställenamn och arbetsställenummer

I mindre organisationer kan arbetsställenamn och organisationsnamn vara samma.

Arbetsställenummer är endast obligatoriskt för svensk sökande och ska inte fyllas i av norsk prosjekteier eller partner. Arbetsställenamn är obligatoriskt för norsk prosjektier och norska partner.

Postadress, postnummer och postort

Postort (SE)=kommune (NO).

Besöksadress

Ange hela adressen (inkl. postnummer och postort/kommune) i fältet.

Firmatecknare

Signaturberettiget (NO). Den person i organisationen som är behörig att företräda medsökande. Firmatecknare ska styrkas genom till exempel registreringsbevis, styrelseprotokoll, stadgar eller bolagsordning. Underlaget ska bifogas ansökan under fliken ”Bilagor”.

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?

Alla partners ska vara aktivt delaktiga i projektet. Redogör för:

  • Varför organisationen vill delta
  • Vilken kompetens organisationen tillför
  • Vilken roll medsökande har i projektet.
  • Ange även om ni ska vara prosjekteier eller partner.

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Momsredovisningsskyldig (MVA-pliktig) betyder att ni har rätt att göra avdrag för moms. Om stödmottagaren är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet är kostnader för moms ej stödberättigande. Endast i de fall där moms inte är återbetalningsbar utgör det en stödberättigande kostnad i projektet.

Ange om sökande är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet eller inte genom att svara ja eller nej på frågan. Observera att det är projektets verksamhet som avses och inte organisationens ordinarie verksamhet. Kontakta Skatteetaten för mer information om osäkerhet finns.

Om ni svarar nej, det vill säga att er organisation inte har avdragsrätt för moms inom ramen för projektet, behöver ni komplettera ansökan med underlag som styrker detta. Bifoga underlaget under fliken Bilagor.

Kontakt sökande

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson för organisationen.

Norsk prosjekteier har ett formellt ansvar för den norska delen i genomförandet av projektet.

Kontakt projektledare

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person som är utsedd att leda projektet hos norsk prosjekteier, eller den som är utsedd att leda hela projektet.

Kontakt ekonomi

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person som är ansvarig för att regelbundet sammanställa kostnader i Norge i en rekvisition för utbetalning av norska statliga Interreg-medel från programmet.

Gå vidare till Projektbeskrivning.

så fyller du i norsk ansökan

”Min Ansökan” och ”Regionalforvaltning.no” är inte likadana i utseende och rubriker. Här är en guide till vilka rubriker som motsvarar varandra i de båda ansökningssystemen. Word, 130.1 kB.