Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Gränsregionalt mervärde

Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential.

Öresund-Kattegat-Skagerrak är sammankopplat av både hav och en historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Intensiva förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark, samt det faktum att språken är mycket lika varandra, ger en god grund till att arbeta tillsammans över gränserna. Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential. Det finns ett värde i att samarbeta över gränserna – vi kallar det för gränsregionalt mervärde.

För att underlätta för dig som söker Interregprojekt har vi tagit fram en modell, med fem nivåer, för att ditt projekt lättare ska kunna nå sin fulla gränsöverskridande potential.

Nivåerna kan också hjälpa dig att bättre förstå vad Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak efterfrågar hos projekten när det kommer till gränsregionalt mervärde. Med nivåerna kan du också själv analysera på vilket sätt ditt projekt bidrar till urvalskriteriet gränsregionalt mervärde.

Tänk över syftet med din idé en extra gång. Klicka på de olika nivåerna (1-5) för att se vilken som passar bäst i förhållande till det påtänkta projektet.

5. Vi skapar en gemensam lösning

Vårt samarbete är nödvändigt för att nå resultat.

4. Vi lär oss nytt tillsammans

Vi utvecklar ny kunskap för ett gemensamt behov.

3. Vi har gemensamma aktiviteter

... för att uppnå en större kritisk massa.

2.Vi lär av varandra

Vi utbyter erfarenheter för att skapa lokala resultat.

1. Vi lär känna den andra sidan

... knyter kontakter och ökar förståelsen.

En sandlåda som förklaring

Se hur samarbete i en sandlåda förklarar de olika nivåerna av gränsregionalt mervärde i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Filmerna nedan finns i olika språkversioner och förklarar på ett visuellt sätt steg 1-5 i modellen för gränsregionalt medvärde.

Svensk

Dansk

Norsk