Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Hitta en projektpartner

Ditt projekt måste ha minst två partner och dessa partner måste komma från något av länderna Danmark, Sverige eller Norge. Du bör eftersträva ett partnerskap med kompletterande kompetenser bestående av aktörer från exempelvis offentlig verksamhet, näringsliv, forskning, utbildning och föreningsliv.

Med rätt partnerskap når ni tillsammans projektets mål. Därför ska du noga analysera vilka partner som behövs för att genomföra projektet och nå resultat.

Du bör eftersträva ett partnerskap med kompletterande kompetenser bestående av en relevant mix av aktörer från exempelvis offentlig verksamhet, näringsliv, forskning, utbildning och föreningsliv.

Låt dig inspireras av tidigare projekt och partnerskap i Projektbanken.

För att underlätta genomförandet är det en god idé att begränsa antalet partner som ni har med i projektet. Stora partnerskap kan innebära administrativa utmaningar samt utmaningar att nå en gemensam målbild och nå gemensamma resultat. Tänk på att aktörer kan delta i projektet utan att vara partner – exempelvis som målgrupp, i nätverk, i referensgrupper och vid mitt- och slutkonferenser. För att vara partner krävs att man avsätter resurser för såväl innehållsmässiga som administrativa insatser. Att vara partner i ett projekt kräver en större insats i projektets genomförande jämfört med andra sätt att delta.

Om du inte redan har en projektpartner har du möjlighet att delta vid arrangemang som anordnas av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Där kan du presentera din idé för möjliga projektpartner.

Titta i kalendern och se om vi har arrangemang på gång.

Tänk på att det kan ta tid att finna projektpartner och enas kring innehållet i projekt.

Läs mer om: