Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Sammanställning av slutredovisning och slutrapportering

Ni ska registrera en sista ansökan om utbetalning i Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (DK+SE) eller på regionalforvaltning.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (NO) senast vid den tidpunkt som framgår av ert beslut om stöd, vilket är en och en halv månad efter projektets slutdatum.

Eftersom ni endast har en och en halv månad till ert förfogande för att sammanställa slutredovisningen, bör arbetet med slutrapport påbörjas i god tid före projektets slutdatum. Ett utkast ska skickas direkt efter periodens slut till projektets rådgivare. När rapporten är godkänd ska en underskriven version laddas upp i Min Ansökan tillsammans med Ansökan om utbetalning.

Kostnader tidigare perioder

I samband med slutredovisningen är det endast tillåtet att redovisa kostnader för aktuell period samt en period tillbaka. I övrigt gäller samma villkor för kostnader som vid tidigare redovisningar i projektet. Undantag kan göras om en partner valt att inte redovisa några kostnader alls i föregående perioder.

Kostnader efter projektets slutdatum

Kostnader som uppstår efter projektets slutdatum får endast avse aktiviteter som är relaterade till avslutsarbetet, som att sammanställa slutrapporten samt ekonomisk redovisning. I princip är det endast kostnader för lön som kan vara stödberättigande. Övriga kostnader, som inte är kopplade till avslut av projektet och som bokförs efter projektets slutdatum, ska avse aktiviteter som har genomförts före projektets slutdatum.

Alla kostnader ska vara bokförda och betalda senast en och en halv månad efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd . För att få ersättning för de kostnader som är förenade med avslut av ert projekt är det därför avgörande att ni påbörjar arbetet i god tid.

För att danska stödmottagare ska få ersättning för revisionskostnader som avser sista redovisningsperioden ska fakturan skickas med mail till ansvarig ekonom på sekretariatet: fornamn@interreg-oks.eu) snarast möjligt efter att revisionen är avslutad. Utöver fakturan ska även betalningsdokumentation gällande fakturan från PwC bifogas.

Växelkurs

Ni ska använda den växelkurs som är noterad på Kommissionens hemsida den månad som ni registrerar er slutliga ansöka om utbetalning i Min ansökan. Läs mer om valuta.

Ytterligare information om ansökan om utbetalning.

Tänk på att

  • Om ert projekt genererar nettoinkomster efter att projektet har avslutats gäller särskilda regler, som ni kan läsa om här.
  • Ni följer de särskilda regler om insatsers varaktighet, som gäller för investeringar i infrastruktur och produktiva investeringar.
  • Ni ska bevara alla handlingar fram till årsskiftet 4 år efter att Lead Partner och Norsk Prosjekteier erhållit beslut om slututbetalning. Läs mer om arkivering.