Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Valuta

Här hittar du information om valuta vid rapportering.

När Lead Partner skickar in ansökan om utbetalning i Min ansökan, ska de ange växlingskurs för varje redovisningsperiod (omräkning SEK/EUR och DKK/EUR). Använd växelkursen för den månad som de ekonomiska underlagen skickas in.

Kommissionen publicerar månadsvis kurser. Hitta aktuell månadskurs på Kommissionens hemsida. Länk till annan webbplats.

På norsk sida görs ansökan om utbetalning i NOK och utbetalning sker i NOK. Om omräkning till Euro krävs ska Norsk Prosjekteier använda samma växelkurs som i den ursprungliga ansökan om stöd från NOK till EUR.