Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Projektredovisning

Projekt ska särredovisas i bokföringen hos alla parter som deltar i projektet.

Det innebär att kostnader, intäkter och finansiering som tillhör projektet ska kunna utläsas direkt ur redovisningen oavsett om annan verksamhet pågår samtidigt. Samtliga kostnader i projektet ska vara ställda direkt till projektparten.

För danska projektpartners är det inte ett krav att lön bokförs på en för projektet unik kod i ekonomisystemet, men det rekommenderas. Dock kvarstår alla övriga krav för att löneutgiften ska godkännas som stödberättigande, så som bokföring och dokumentation.

I Norge skall samtliga kostnader, utom underpartnernas personalkostnader, vara bokförda hos Norsk Prosjekteier på en egen projektkod. När underpartnerna har andra kostnader än personalkostnader ska dessa vidarefaktureras till norsk Prosjekteier.

Alla fakturor och bilagor ska vara märkta med projektnamn.