Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Använd de globala målen

Läs mer om hur Interreg dockar in i FN:s globala mål och varför du bör kommunicera om detta.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 Globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 indikatorer. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

EU, Interreg och de globala målen

EU fördelar pengar mellan medlemsstaternas regioner, genom till exempel Interreg-programmen. Målet för EU-program som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är att stärka tillväxten och skapa jobb i hela Europa. Genom medfinansiering av projekt möjliggör EU och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samarbete kring samhällsutmaningar som är större än länderna själva och går i linje med de globala målen.

Projekten inom ramen för programmet driver alltså på den utveckling som går i takt med de 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig att lösa.

När kan mitt projekt använda globala målen?

Projekten går också i linje med de globala målen. Projekten jobbar för att lösa samhällsproblem inom olika områden och de globala målen handlar precis om det: att lösa samhällsproblem.

Ni kan använda er av globala målen, när ni ska visa på nyttan med olika projekt och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Många organisationer, privata aktörer och offentliga instanser jobbar redan mot globala målen. Genom att kommunicera hur projektet eller programmet arbetar i linje med globala målen gör du det lätt för målgrupper att förstå den större bilden.

Läs mer om hur du kan jobba med de globala målen.