Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Så jobbar du med globala målen

Projekten jobbar för att lösa samhällsproblem inom olika områden och de globala målen handlar precis om det: att lösa samhällsproblem.

Ni kan använda er av globala målen, när ni ska visa på nyttan med olika projekt och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Många organisationer, privata aktörer och offentliga instanser jobbar redan mot globala målen. Genom att kommunicera hur projektet eller programmet arbetar i linje med globala målen gör du det lätt för målgrupper att förstå den större bilden.

Vilka globala mål går projekten i linje med?

Under nuvarande projektperiod har vi, utifrån projektens mål och ambitioner, formulerat olika resultatfrågor. Vi har efter det identifierat fyra globala mål, som vi går i takt med. Dessa fyra mål kan också komma att justeras och utvecklas eller ändras. Du som projektägare eller politisk representant kan också välja ett annat globalt mål eller ha andra bredare tolkningar för just ditt uppdrag, om du anser att det är relevant.

I listan här under kan du se vilken tematik och vilka resultatfrågor som kopplar ditt projekt mot de fyra globala mål som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak jobbar i linje med. Kan du svara på Kontigos resultatfrågor i listan dockar ditt projekt sannolikt in i detta/dessa globala mål.

Klicka på länken och läs mer om målet, ladda ner mållogotypen och använd den i din kommunikation.

De fyra målen är:

Vi går över gränsen för att göra sjuka människor friska

Jobbar ni inom hälso- och sjukvård? Vill ni förbättra behandlingar eller skapa nya lösningar för ett bättre hälsosystem? Då jobbar ni också mot globalt mål 3: God hälsa och välbefinnande.

Läs mer om globalt mål 3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går över gränsen för att minska människans negativa påverkan på klimatet

Har ni sökt medel inom Grön ekonomi? Eller jobbar ni med energifrågor som ska minska utsläppen? Då jobbar ni också mot globalt mål 7: Hållbar energi för alla.

Läs mer om globalt mål 7. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går över gränsen för att inte förlora vår skandinaviska konkurrenskraft och för att undvika arbetslöshet och en arbetsmarknad med stängda gränser

Vill ni skapa fler jobb eller nya typer av jobb? Satsar ni på att hjälpa företag eller idémakare med att växa? Då jobbar ni också mot globalt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Läs mer om globalt mål 8. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi går över gränsen för att vi ska kunna förflytta oss och resa - även i framtiden

Jobbar ditt projekt med hållbara transporter eller nya transportlösningar? Då jobbar ni sannolikt mot mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om globalt mål 11. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.