Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

Kontor- och administrationskostnader

Här hittar ni information om kontor- och administrationskostnader.

Kostnader inom detta kostnadsslag ska endast bestå av följande:

 • Hyra för kontorslokaler
 • Försäkringsavgifter och skatter för de byggnader där personal är inhyst och för kontorsutrustning, t.ex. försäkring mot brand och stöld
 • Allmänna nyttigheter som t.ex. el, värme och vatten
 • Kontorsmateriel
 • Allmänna räkenskaper som tillhandahålls inom stödmottagarens organisation
 • Arkiv
 • Underhåll, städning och reparationer
 • Säkerhet
 • It-system
 • Kommunikation som t.ex. telefon, fax, internet, post och visitkort
 • Bankavgifter för att öppna och förvalta ett konto om genomförandet av en insats kräver att det öppnas ett separat konto
 • Avgifter för ekonomiska transaktioner över gränserna

Kostnader som rör kontor och administration kan redovisas på två sätt, som indirekta kostnader eller som direkta kostnader. Direkta kostnader redovisas i kostnadsslaget Kontor och administration medan indirekta kostnader redovisas under Schabloner.

Observera att det inte går att redovisa både direkta och indirekta kostnader utan varje projektpartner måste välja ett av alternativen!

Indirekta kostnader

Ert projekt kan få ersättning för denna typ av kostnader med ett belopp som motsvarar 15 procent av personalkostnaderna. Denna schablon kräver ingen dokumentation utöver stödberättigande personalkostnader. Om du väljer att använda dig av schablonen för att få ersättning för indirekta kostnader kan du inte samtidigt redovisa direkta utgifter för kontor och administration.

Direkta kostnader

Om du väljer att inte använda dig av schablonen ska de utgifter som redovisas under kostnadsslaget kontor och administration vara direkt ställda till projektet, ha en direkt koppling till genomförandet och kunna verifieras med bokförings- och fakturaunderlag.