Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Allmänna uppgifter

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om allmänna uppgifter.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Personligt projektnamn

Du kan ge ditt projekt ett personligt namn att använda i ditt Min Ansökan-konto.

Projektnamn

Projektets formella namn. Ett kort namn som relaterar till innehållet är att föredra. Undvik förkortningar.

Projektperiod

Ange slut- och startdatum för projektet. Startdatum kan tidigast vara dagen då ansökan skickas in. Maximal projekttid är 3 år (36 månader). Efter slutdatum har projektet ytterligare en och en halv månad till ekonomisk och innehållsmässig slutredovisning. Observera att denna en och en halv månad inte ska inkluderas i den projektperiod ni anger. Programmet stänger den 31 december 2022 och projektets avslutsdatum kan inte vara senare än den 30 september 2022.

Programgeografi

Ange inom vilket geografiskt område som projektets partner befinner sig:

  • Projekt med partner inom Öresund-Kategatt-Skagerrak väljer ÖKS.
  • Projekt med partner endast inom Kattegat-Skagerrak väljer KASK.
  • Projekt med partner endast inom Öresundsregionen väljer Öresund.

Projekttyp

Ange vilken typ av projekt som ska genomföras. Projekt avser fullskaligt projekt på max 3 år.

Välj alternativet förstudie om du ska ansöka om förprojekt. Förprojekt ska fylla i ansökan enligt särskild vägledning. Läs vägledning till ansökan om förprojekt.

Gå vidare till Stödsökande.