Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Tid- och aktivitetsplan

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan.

Information om hur Min Ansökan fungerar hittar du här.

De aktiviteter ni genomför i projektet ska leda till att projektet når sitt mål. Aktiviteterna kan ha olika tidsperspektiv; något kanske ska nås efter bara några månader och några efter ett eller två år.

Projektledning och kommunikation är obligatoriska aktiviteter i alla projekt och det är lämpligt att även ha en aktivitet för avslutsarbete. Projekten rekommenderas att ange 2-4 aktiviteter utöver dessa. Under varje aktivitet anger ni sedan delaktiviteter. Det är viktigt att kopplingen mellan aktivitetens genomförande, projektets mål och det programspecifika målet är tydlig. Alla aktivitet ska kunna kopplas till en aktivitetsindikator (förutom projektledning, kommunikation och avslutsarbete).

Du ska ange de totala kostnaderna för samtliga aktiviteter i tid- och aktivitetsplanen. Kostnadsuppgifterna hämtas från budgetbilagan.

Tydligt beskrivna aktiviteter är avgörande för att vi i programmet ska kunna bedöma projektets relevans och om budgeterade kostnader är rimliga i relation till aktiviteterna. Ni ska säkerställa att koplingen mellan aktiviter, budget och projektets mål är tydlig.

Från Tids- och aktivitetsplanen ska det även gå att utläsa om aktiviteterna innebär statsstöd och hur ni planerar att arbeta med horisontella kriterier.

Projektledning

I fältet ”Beskrivning”, redogör för:

 • Projektets struktur och organisation
 • Projektets styrning
 • Ansvarsfördelning och roller

Kommunikation

I fältet ”Beskrivning”, redogör för:

 • Aktiviteter för intern kommunikation
 • Aktiviter för extern kommunikation
 • De verktyg, kanaler och metoder som används för kommunikation

Observera att ni vid eventuellt godkännande av ert projekt ska skicka in en kommunikationsplan.

Aktiviteter

Rekommenderas att ange 2-4 aktiviteter + aktivitet för avslut. Aktiviteterna ska kunna kopplas till det programspecifika målet.

I fältet ”Beskrivning”, redogör för:

 • Vad ni ska göra
 • Hur ni ska göra
 • Vem som ska genomföra aktiviteten
 • Koppling mellan aktivitetens genomförande och projektets mål

Delaktiviteter

Projektet bör även lägga till delaktiviteter. I fältet ”Beskrivning”, redogör för:

 • Vad ni ska göra
 • Hur ni ska göra
 • Vem som ska genomföra delaktiviteten

Gå vidare till Budget.