Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Medsökande

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om medsökande.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Medsökande är alla andra partner i projektet, inklusive koordinerande partner. Uppgifter om norsk prosjekteier och partner lämnar ni i avsnittet Norsk Partner.

Land, län/region/fylke och kommun

Välj land, län/region och kommun.

Organisationsnummer och organisationsnamn

Ange organisationsnamn och organisationsnummer. Danska stödmottagare anger CVR-nummer.

Arbetsställenamn och arbetsställenummer

I mindre organisationer kan arbetsställenamn och organisationsnamn vara samma.

Arbetsställenummer är detsamma som CFAR-nummer och  är endast obligatoriskt för svensk medsökande. Detta är ett åttasiffrigt nummer som tilldelas av SCB:s företagsregister. Arbetsställenamn är obligatoriskt för både svenska och danska medsökanden.

Du kan hitta ditt arbetsställenummer på www.cfarnrsok.scb.se.

Postadress, postnummer och postort

Postort (SE)=kommune (DK).

Besöksadress

Ange hela adressen (inkl. postnummer och postort) i fältet.

Firmatecknare

Tegningsberettiget (DK) är den personen i organisationen som är behörig att företräda medsökande.

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?

Alla partners ska vara aktivt delaktiga i projektet. Redogör för:

  • Varför organisationen vill delta
  • Vilken kompetens organisationen tillför
  • Vilken roll medsökande har i projektet.
  • Ange även om ni ska vara koordinerande partner. 

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Momsredovisningsskyldig betyder att ni har rätt att göra avdrag för moms. Om stödmottagaren är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet är kostnader för moms ej stödberättigande. Endast i de fall där moms inte är återbetalningsbar (refunderes) utgör det en stödberättigande kostnad i projektet.

Ange om sökande är momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet eller inte genom att svara ja eller nej på frågan. Observera att det är projektets verksamhet som avses och inte organisationens ordinarie verksamhet. Kontakta Skatteverket, eller SKAT för mer information om osäkerhet finns.

Om ni svarar nej, det vill säga att er organisation inte har avdragsrätt för moms inom ramen för projektet, behöver ni komplettera ansökan med underlag som styrker detta. Bifoga underlaget under fliken Bilagor.

Kontakt sökande

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson för organisationen.

Norsk Prosjekteier har ett formellt ansvar för den norska delen i genomförandet av projektet.

Kontakt projektledare

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person som är utsedd att leda projektet hos medsökandes organisation.

Kontakt ekonomi

Ange namn, telefonnummer och e-postadress till den person som är ansvarig för att sammanställa den ekonomiska redovisningen för medsökandes organisation.

Gå vidare till Norsk partner.