Webbplatsen arkiv.interreg-oks.eu innehåller information om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, programperioden 2014-2020.
Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats. för information om programmet 2021-2027.

PROGRAMPERIODEN ÄR AVSLUTAD

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Besök interreg-oks.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information om att söka projektfinansiering inom det nya programmet.

Bilagor

Detta är en vägledning till vilka bilagor du ska lämna i Min Ansökan.

Information om hur Min Ansökan fungerar hittar du här.

Ni ska ladda upp samtliga bilagor elektroniskt. Om bilagorna är för stora för att laddas upp, skicka via e-post till: oks@interreg-oks.eu

Obligatoriska bilagor är:

  • Budgetbilaga
  • Medfinansieringsintyg (underskrivna)
  • Underlag som styrker firmateckningsrätt för Leadpartner och norsk prosjekteier
  • Norsk ansökan (underskriven)

Observera att beroende på projektets karaktär kan även andra bilagor vara aktuella som till exempel underlag angående momsredovisning, statsstöd eller inkomster efter projektavslut.

Efter att ni har skickat in ansökan elektroniskt kommer ett missiv finnas tillgängligt i menyn för Mina Ansökningar. Missivet ska skrivas ut och undertecknas av behörig person. Originalet sparas hos Lead Partner och en kopia skickas till sekretariatet: oks@interreg-oks.eu.  Skicka missivet snarast möjligt, men det ska ha inkommit till sekretariatet senast 10 dagar efter sista ansökningsdatum.